Отзывы о работе в Кэпитал груп

Кэпитал груп

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп»- професійний учасник фондового ринку, який здійснює управління активами інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових інвестиційних фондів) та є членом Української Асоціації інвестиційного бізнесу. Статутний капітал Компанії складає 30 млн. грн. Компанія має свідоцтво про включення до реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів та Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності Компанії є нерухомість.

Зведення об’єктів нерухомості — це тривалий і витратний процес. Однією з головних задач, яку необхідно вирішити в процесі будівництва, є фінансування. Основними характеристиками даного процесу є необхідність розрахунку обсягів залучених і власних коштів, упорядкування процесу грошових потоків, що залучаються до будівництва, і контроль.

Партнером Компанії у сфері інвестування в нерухомість є один з провідних операторів на ринку нерухомості — ПАТ «Нерухомість Столиці» (НЕСТ).

Добавить отзыв